PATH – Vlaanderen

Werkgevers

Momenteel worden noden van (toekomstige) ouders met betrekking tot mentaal welbevinden op de werkvloer in kaart gebracht.

Bijkomend worden focusgroep discussies georganiseerd met werkgevers om na te gaan hoe zij de mentale gezondheid van (toekomstige) ouders ondersteunen, welke noden zij hierbij ervaren en welke ondersteuning zij nodig achten.

Op basis van de inzichten uit deze gesprekken willen we werkgevers sensibiliseren en tools (aanbevelingen, werkstandaarden, training) aanreiken om (toekomstige) ouders gepast te ondersteunen op vlak van welzijn en mentale gezondheid op de werkvloer.


Wanneer de tools voor werkgevers ontwikkeld zijn, zullen jullie deze hier kunnen terugvinden.

Employer

V0.02

Skip to content