PATH – Vlaanderen

Werkgevers

Drie tools voor werkgevers

We brachten noden van (toekomstige) ouders in kaart met betrekking tot mentaal welbevinden op de werkvloer. Tevens vonden interviews plaats met werkgevers en preventiediensten, waarbij werd nagegaan hoe zij de mentale gezondheid en welzijn van (toekomstige) ouders ondersteunen, welke noden zij hierbij ervaren en welke ondersteuning zij nodig achten. Dit resulteerde in de ontwikkeling van drie tools voor werkgevers, nl. een checklist rond mentaal welbevinden, een contactplan ‘Zwangerschap’ en een contactplan ‘Welkom terug’.

De doelgroep voor deze drie tools zijn werkgevers in brede zin van het woord, nl. leidinggevenden, HR-managers, directeurs, zaakvoerders, bedrijfsleiders, preventieadviseurs, enz. die in contact komen met (toekomstige) ouders op de werkvloer. De tool kan breed ingezet worden, ongeacht de grootte van het bedrijf (KMO, multinational, enz.) of de sector (industrie, onderwijs, zorg, enz.).

informeert werkgevers over de mentale gezondheid van (toekomstige) ouders op de werkvloer. Deze checklist omvat cijfers en feiten, signalen van verminderd emotioneel en mentaal welzijn, tips om mentaal welzijn bespreekbaar te stellen en nuttige links om door te verwijzen.

is een tool om diverse zaken omtrent zwangerschap te bespreken met de werkneemster. Diverse aspecten komen aan bod zoals risicoanalyse, administratie, prenatale onderzoeken, aanvang zwangerschapsverlof, overdracht van taken, communicatie tijdens zwangerschapsverlof, ervaring combinatie werk en zwangerschap (inclusief mentaal welbevinden) en werkhervatting.

is een tool om de terugkeer naar de werkvloer te bespreken na een zwangerschaps- en bevallingsverlof. Diverse aspecten komen aan bod zoals belangrijkste wijzigingen in de organisatie, risicoanalyse, borstvoedingspauzes, administratie en combinatie werk en gezin (inclusief mentaal welbevinden.

MENTAAL WELBEVINDEN EN
WELZIJN VAN (TOEKOMSTIGE)
OUDERS OP DE WERKVLOER
DINSDAG 10 MEI 2022
18U-20U30

Beide contactplannen kunnen zowel door de werkgever als de werkneemster geïnitieerd worden. We zien dit als een gedeelde verantwoordelijkheid van beide partijen. De contactplannen vormen een middel om dit gesprek aan te gaan. In beide tools zijn nuttige links opgenomen voor zowel werkgever als werkneemster.

Employer

V0.02

Skip to content