PATH – Vlaanderen

Zorgverleners

Tool voor vroedvrouwen rond traumatische bevallingservaring

Een zwangerschap en een bevalling zijn belangrijke levensgebeurtenissen die een cruciale overgang in rollen met zich meebrengt en een belangrijk transitieproces vormt voor ouders. De geboorte-ervaring kan een belangrijk invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van de vrouw. Het aantal vrouwen dat een bevalling als traumatisch ervaart, wordt wereldwijd geschat op 9 tot 44%. Een traumatische bevalling kan een grote impact hebben op het leven van de vrouw. Het kan leiden tot gevoelens van teleurstelling en het uitstellen van volgende zwangerschappen.

Soms kan het resulteren in psychologische moeilijkheden in postpartum, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS) of depressie. Het is daarom van belang om vrouwen met een verhoogd risico op een traumatische bevalling te identificeren. Een eerste stap in de identificatie van een bevallingstrauma is het bevragen van gevoelens en gedachten in het postpartum.

Om vroedvrouwen en andere zorgverleners te sensibiliseren rond dit thema werd een tool ontwikkeld. De tool reikt zorgverleners handvaten aan om vrouwen met een traumatische bevalling te identificeren en te begeleiden.

Vrouwen vinden het ook moeilijk om hun traumatische bevallingservaring te delen met anderen, mede door een gebrek aan erkenning of begrip vanuit de omgeving of zorgverleners.


Daarom werden vier ervaringsverhalen aan de tool toegevoegd die voor de nodige steun (peer support) en erkenning kunnen zorgen. Om de communicatie over de bevallingservaring op gang te brengen, werd bijkomen een aparte dialoog ontwikkeld

waarbij ingegaan wordt op volgende zaken: risicofactoren en vaststelling van een traumatische bevallingservaring, schrijfoefening en screening PTSS.

die kunnen zorgen voor de nodige steun (peer-support) en (h)erkenning en een leidraad vormen om het gesprek over de bevallingservaring te initiëren.

Meer informatie

Paternal Perinatal Mental Health(PPMH):
Research and Practice
Dinsdag 28 maart 2023

Wil je deze e-learning graag volgen? Schrijf je in via deze link. Veel e-learning-plezier! 

professionals

V0.02

Skip to content