PATHways to improving PerinAtal menTal Health…

De weg naar Voorbereid Ouderschap…

VROEG magazine PATH special

PATH Conference

PATH – Perinatal Mental Health Conference

PATH Partners

PATH is a newly EU-funded project which will enable women, families and healthcare professionals to prevent, diagnose and successfully manage mild to moderate perinatal mental health issues.

PATH is een EU-project dat tools ter voorbereiding op het ouderschap ontwikkeld om vrouwen, families en zorgverleners in staat te stellen om milde tot matige mentale klachten te voorkomen, diagnosticeren en succesvol te behandelen.

PATH is een nieuw EU-gesubsidieerd project welke zich richt op vrouwen, families, professionals en werkgevers om mentale gezondheid te bevorderen in de geboortezorg, mentale klachten te voorkomen, diagnosticeren en toe te leiden naar zorg.

PATH est un projet innovant, financé par des fonds européens visant à prévenir, diagnostiquer et traiter efficacement les problèmes de santé mentale périnatale légers à modérés.

V0.02

Skip to content