PATH – Nederland

PATH is een nieuw EU-gesubsidieerd project welke zich richt op vrouwen, families, professionals en werkgevers om mentale gezondheid te bevorderen in de geboortezorg, mentale klachten te voorkomen, diagnosticeren en toe te leiden naar zorg.

Covid-19

Links en bronnen van vertrouwde organisaties en websites om u te ondersteunen tijdens COVID-19

Deze informatie is bedoeld voor moeders, vaders, partners, grootouders en anderen die mogelijk betrokken zijn bij de zorg voor baby en gezin.

Dit gedeelte bevat bronnen voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg om de hoogste kwaliteit zorg te verlenen aan vrouwen met psychische problemen in de perinatale periode.

Deze pagina’s bevatten een schat aan informatie en bronnen voor werkgevers om uw werknemers het beste te ondersteunen op de werkplek.


Wereld prematurendag

Op 17 november is het wereld prematurendag. Op deze dag staan we stil bij prematuriteit. Van de baby’s die geboren wordt, komt 7% prematuur ter wereld. Dit betekent eerder dan 37 weken zwangerschap. Het is het grootste deel van de baby’s die direct na geboorte medische zorg nodig hebben.

Lees meer…

Prematuriteit heeft effect op de ontwikkeling van het kindje. De start van de baby is vervroegd en een deel van de ontwikkeling vindt op een andere manier plaats. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het kindje, maar ook voor de ouders, eventuele broertjes/zusjes, familieleden en vrienden, maar ook zorgverleners en werkgevers.

In het PATH project geven we informatie over alles wat te maken heeft met (vroeg)geboorte; vanuit gezin, maar ook vanuit zorg en werk. We wensen de ouders van prematuur geboren kinderen heel veel sterkte in hun reis door het ouderschap. We weten wat het kost, niet alleen financieel, maar vooral ook sociaal en emotioneel. Maar je staat niet alleen! Care4Neo is een van onze observer-partners in dit project rondom ouderschap waar informatie gehaald kan worden en ervaringen gedeeld. Samen zijn we sterker en kunnen we elkaar steunen. Niet alleen op wereld prematurendag, maar elke dag.

Voor informatie: Home – Website Care4Neo

Patiëntenorganisaties voor informatie en steun

Zwangerschap, geboorte en het jonge ouderschap kunnen zwaar zijn omdat je bijvoorbeeld lichamelijke klachten met een onverwachte medische bevalling, zwangerschapsvergiftiging, een ziek of te vroeg geboren kindje krijgt of het mentaal gewoon zwaar vind.

Lees meer…

Ervaringsdeskundige moeders en vaders verenigen zich in patiëntenorganisaties of steunpunten waar je meer informatie kunt krijgen over de dingen die jij meemaakt of ervaart.

Patiëntenfederatie Nederland is observer partner van het PATH project. Via Zorgkaart Nederland verzameld de Patiënten Federatie patiënt ervaringen en deelt deze. Op Zorgkaart Nederland vind je ook informatie en links naar 283 patiëntenorganisaties in Nederland. Daar kan je informatie en steun vragen.

Steun met lotgenotencontact

In het PATH project bieden wij of patiëntenorganisaties de mogelijkheid om in het PATH-HUIS in Rotterdam lotgenoten contact bijeenkomsten bij te wonen. Dit wordt ook wel peer support genoemd.

Lees meer…

Peer support betekent letterlijk iemand opvangen of ondersteunen. Mensen die hetzelfde meemaken als jij snappen als beste hoe jij je voelt. Dat is waardevol. Heb jij ervaringen opgedaan die je wilt delen, waar je ondersteuning bij wilt of waar je over wilt praten? Kijk hieronder welke bijeenkomsten wij in het PATH-Huis organiseren en volg de link onder de naam van de patiëntenorganisatie of het steunpunt om je op te geven.

Via de link naar Zorgkaart Nederland vind je andere patiëntenorganisaties. Neem contact op wanneer je vragen hebt of de behoefte aan peer support.

De lotgenotenmomenten worden georganiseerd in het PATH-HUIS in Rotterdam (Groene Tuin 293).

“Ik ging de vorige keer hier naartoe denkend dat het mijn laatste keer zou zijn, ik voelde me sterk. Tijdens die avond kreeg ik weer nieuwe informatie en werden ervaringen gedeeld die mij raakten. Ik merkte dat het herstel na de HELLP dieper zat dan ik dacht. Dus vanavond ben ik er toch weer. Het helpt me.” – Moeder lotgenotenbijeenkomsten Help Stichting

Omroep Wete

In dit radio interview dat is uitgezonden door omroep Wetering, wordt gesproken over stigma rondom mentale gezondheid.

Lees meer…

Zoals ook in de documentaire: ‘zij wist toch waar ze aan begon’ besproken is, zijn de verwachtingen rondom zwangerschap en geboorte vaak zo ‘roze’ gekleurd door de omgeving dat wanneer vrouwen andere ervaringen hebben, zij dit vaak niet durven te noemen.

Als het wel genoemd wordt, weet men vaak niet hoe hierop te reageren en wordt het vaak afgedaan met een dooddoener. Dit verergert het probleem vaak.

Meer informatie over stigma, maar ook de documentaire zelf, zijn terug te vinden op deze website.

In deze podcast reeks “podcast prematuur” worden verhalen verteld over ervaringen en informatie gegeven over prematuriteit. In deze specifieke podcast wordt gesproken over stigma, maar ook over schuldvragen en de rol van de vader.

Lees meer…

In deze podcast reeks “podcast prematuur” worden verhalen verteld over ervaringen en informatie gegeven over prematuriteit. In deze specifieke podcast wordt gesproken over stigma, maar ook over schuldvragen en de rol van de vader.

Vanessa is initiatiefnemer van Podcast Prematuur. Zij werd moeder van een baby geboren na 24 weken zwangerschap.
“Het idee voor de podcast is ontstaan toen ik er zelf klaar voor was om met andere ouders van prematuren te praten over de vroeggeboorte van hun kindje.”
Vind meer informatie en andere podcasts op de website Podcastprematuur.

Het doel van deze documentaire is het verkrijgen van begrip over psychische problemen, vooroordelen en gekleurde verwachtingen en de effecten hiervan op het functioneren van mensen die met deze problemen te maken krijgen.

Lees meer…

Meer informatie over deze onderwerpen kunt u vinden bij Stichting Me Mam – stigma

Voor hulp bij gedachten over zelfdoding kunt u bellen naar nummer 113.

Ondertiteling
documentaire

Archive

We horen graag van je!

Deze site en het PATH-project zijn continue in ontwikkeling. Hou de website in de gaten voor nieuws en ontwikkelingen.

Heb je adviezen of feedback wat PATH betreft?
Laat het ons weten.

Page

V0.02

Skip to content