Postnatale depressie of eigenlijk iets fysieks?

BLOG 14

Postnatale depressie of eigenlijk iets fysieks?

Het belang van gezondheid begint bij kennis en hiernaar handelen. Mentale gezondheid is een groot goed. Helaas zijn er vaak mentale problemen die grotendeels voorkomen hadden kunnen worden als er meer kennis zou zijn geweest en hier meer naar gehandeld zou worden. En sommige klachten lijken wel mentaal, maar blijken dan toch meer fysiek te zijn. Goede screening is van levensbelang!

In het PATH –project hebben we ingezet op het voorkomen van mentale disbalans of toeleiding naar zorg om balans te herstellen. Disbalans ontstaan door zwangerschapshormonen, grote veranderingen, andere verwachtingen dan de werkelijkheid, regie verlies bij ontwikkeling van medisch handelen zijn daarin vooral het vertrekpunt en de focus geweest. Wat geen aandacht heeft gekregen maar wel een belangrijke oorzaak van mentale klachten kan zijn is een verstoorde schildklierfunctie (hypo- en hypertherioidie).

Waar is je schildklier goed voor?
De schildklier speelt een belangrijke rol in je lichaam. De schildklierhormonen die door het orgaan worden afgegeven, hebben invloed op zowel je mentale als fysieke gesteldheid. Zo spelen ze onder andere een belangrijke rol bij de stofwisseling, bloeddruk, hartslag en energiehuishouding. Je mentale gezondheid kan behoorlijk schommelen als je schildklierhormonen van slag zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat 7 van de 10 symptomen van een (postnatale)depressie dezelfde zijn als symptomen die je ervaart bij een hypotherioidie (te langzame schildklierfunctie).
Wist je dat 1 op de 8 vrouwen schildklierproblemen heeft en dat deze toch nog regelmatig gemist worden in de diagnostiek? Dat betekent dat dit ook voor zwangeren en jonge moeders zo is.

Op de website van de Schildklier Organisatie Nederland (SON) kan je ervaringsverhalen lezen van vrouwen die de diagnose en behandeling voor posttraumatische stress stoornis, postnatale depressie en angstklachten kregen waar de primaire oorzaak gelegen was in een verstoorde schildklierfunctie.

Een goede schildklierfunctie is belangrijk voor de bevruchting, een ongecompliceerde zwangerschap en voor een goede ontwikkeling van het ongeboren kind.

SON ontvangt veel vragen over zwanger worden, miskramen en zwanger zijn met een schildklieraandoening. Om die reden is een werkgroep zwangerschap opgericht en een webinar georganiseerd over deze onderwerpen. Tim Korevaar, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC, is gespecialiseerd in schildkierziekten tijdens zwangerschap en presenteerde het webinar.

Informatie is ook te vinden op thuisarts.nl, verloskundige.nl en gynaecoloog.nl

Informatie is te vinden op path-perinatal.eu/nl of mail naar: wagemakerJ@Maasstadziekenhuis.nl

Page

V0.02

Skip to content