PATH – Nederland

Werkgevers

Als werkgever krijgt u met enige regelmaat van een werknemer te horen dat er thuis gezinsuitbreiding komt.

Dit is uiteraard geweldig nieuws. Werkgever en werknemer hebben in de periode die volgt dezelfde belangen: een gezonde, goed functionerende en gelukkige medewerker.

Nu blijkt dat de mate van verzuim en verminderde productie gekoppeld zijn aan de mate waarop de medewerker de zwangerschap en het ouderschap, maar ook de steun hierbij, ervaart. Als werkgever kunt u actief bijdragen aan het verminderen van dit ziekteverzuim.


Als er gedurende de zwangerschap een vertrouwensband ontstaat tussen de leidinggevende en de medewerker, bijvoorbeeld doordat op de zwangerschap gerelateerde problemen adequaat gereageerd wordt (bijvoorbeeld door kleine veranderingen op de werkvloer of in het rooster) kan dit na terugkomst van verlof zorgen dat de medewerker met problemen, eerder naar de leidinggevende stapt.


PATH willen wij informatie en inzicht bieden hoe u als werkgever uw medewerker zo optimaal mogelijk kan ondersteunen.

Heb je vragen over de informatie die je hier leest?

Stel je vraag via

Algemene informatie

Het PATH project heeft als doel mensen beter voor te bereiden op het ouderschap en het weghalen van het stigma op mentale problemen rondom zwangerschap, geboorte en jong ouderschap. In het leven van mensen spelen zowel privé-situaties als werksituaties een belangrijke rol. Ook al lijkt het alsof privé en werk gescheiden zijn, dat is het uiteraard niet. Een betrokken medewerker neemt het werk mee naar huis en zal daar in de privé situatie ook aan denken. Zo kunnen ook op het werk privé-situaties een rol spelen in het functioneren van een medewerker. Mensen zijn nu eenmaal geen robot die gevoelens aan en uit kunnen zetten wanneer het zo uitkomt. Nu geldt dit voor alle medewerkers, maar op het moment dat er een belangrijke verandering in de privé situatie van een medewerkers plaatsvindt, kan dit wel degelijk invloed hebben op het functioneren. Een van de belangrijkste ‘life events’ die invloed heeft op het hele functioneren van een persoon zowel privé als werk gerelateerd, is het starten en/of uitbreiden van een gezin. Dit lijkt een privé aangelegenheid, maar dit heeft wel degelijk effect op het functioneren. Om werkgevers handvatten aan te reiken om een medewerker zo optimaal mogelijk te laten functioneren in zijn situatie, zijn in deze e-learning de volgende punten opgenomen: informatie over gezinsstart en uitbereiding do’s en don’ts in werkgeverschap red flags waar op gelet kan worden informatie over hoe mentaal welzijn kan worden gestimuleerd links naar andere websites met meer specifieke informatie tools.

Ná de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap

Vóór de zwangerschap

Employer

V0.02

Skip to content