Voorbereid ouderschap: om stress te voorkomen

BLOG 3

Voorbereid ouderschap:
om stress te voorkomen

Bij mentale gezondheid draait het om het belang van ‘Goed in je vel zitten’.
PerinAtal menTal Health (PATH) richt zich op het behoud en de ondersteuning van mentale gezondheid van (aanstaande) ouders. De komende maanden sturen we om de week een blog die gaat over mentale gezondheid en ouderschap. Deze week gaat het over het belang van voorbereid ouderschap. Door je voor te bereiden, kun je veel stress voorkomen en dat komt ten goede van het hele gezin.
Fabiënne Naber en Jacobien Wagemaker

Je voorbereiden op het ouderschap is nog niet heel standaard in de Nederlandse maatschappij. Toch heeft het voorbereiden op een verandering in een leven dat zo groot is als het stichten van een gezin wel degelijk heel veel voordelen. Niet alleen voor de ouder, maar zeker ook voor een kind.

In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we geschreven over mentale gezondheid en waarom mentale gezondheid nodig is. Hoe beter je in je vel zit, hoe meer je aankunt, maar vooral ook hoe beter er kan worden ingespeeld op de behoefte van een kind. Door een goede en ontspannen relatie tussen ouder en kind kan de breinontwikkeling van een kind optimaal verlopen, terwijl stress de ontwikkeling van het brein juist kan tegenwerken.


Uiteraard kunnen grote levensveranderingen als het starten van een gezin nooit volledig stressvrij worden doorlopen, maar de stress kan wel sterk worden verminderd. De grootste winst op dit gebied is minder stress doordat je meer weet. Als je meer kennis hebt, weet je ook beter wat je kunt verwachten. Door voor te bereiden, bijvoorbeeld door je van te voren uit te zoeken waar informatie te vinden is die je mogelijk nodig zult hebben, door meer inzicht te hebben in bij wie er kan worden aangeklopt als er toch problemen zijn en door meer te weten wat er echt verwacht kan worden, neemt het risico dat stress ontstaat door onverwachte gebeurtenissen af. Doordat die stress afneemt, is er ook minder risico op mentale gezondheidsproblemen.


Voorbereiden op ouderschap zorgt er dus voor dat er minder stress ervaren wordt. Dat is niet alleen fijn voor de ouder, maar voor de hele omgeving en vooral voor het kindje. Want minder stress maakt dat er beter op het kindje kan worden gericht waardoor er prettigere omgang is en het kindje beter kan ontwikkelen.

Door cursussen, bijeenkomsten, informatie op de website(s), e-learning en apps geven we vanuit PATH informatie die door u als ouder, zorgverlener of werkgever, kan worden gebruikt om stress te verminderen in de periode van jong ouderschap.

Informatie is te vinden op www.path-perinatal.eu/nl of mail naar: WagemakerJ@Maasstadziekenhuis.nl

Page

V0.02

Skip to content