Werkgevers en ouderschap

BLOG 8

Werkgevers en ouderschap

Het belang van gezondheid begint bij kennis en hiernaar handelen. Mentale gezondheid is een groot goed. Helaas zijn er vaak mentale problemen die grotendeels voorkomen hadden kunnen worden als er meer kennis zou zijn geweest en hier meer naar gehandeld zou worden. Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol bij mentaal welzijn en werk is een belangrijke omgevingsfactor. Werkgevers/leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen bij de mentale gezondheid rondom ouderschap.

Binnen PATH wordt veel informatie gegeven over (voorbereid) ouderschap en alles wat daar bij komt kijken. Er komt vaak naar voren dat opvoeding niet alleen door de ouders gebeurd. De omgeving speelt een belangrijke rol. De omgeving bepaald namelijk de mate van ondersteuning en mede daarmee samenhangend de mate van ervaren stress. Maar ook tijd is vooral omgeving-gebonden. Als je geen afspraken hebt en geen verplichtingen buitenshuis, is het makkelijker om je ritme aan een kind aan te passen, dan wanneer er ook nog andere verplichtingen spelen.

Werk is een belangrijke omgevingsfactor. Niet alleen na zwangerschapsverlof bij terugkeer naar werk, maar ook al gedurende de zwangerschap en in een aantal gevallen zelfs voorafgaand aan de zwangerschap kan werk een belangrijke rol spelen. Als het zwanger worden niet makkelijk lukt en er wat extra hulp bij nodig is, is werk vaak een complicerende factor. Ziekenhuisafspraken vinden vaak midden op een dag plaats. Hierdoor moet er vrij gevraagd worden en die momenten kunnen werk-technisch heel ongelukkig uitkomen. Dit kan voor irritatie zorgen als de achterliggende reden niet is verteld. Deze stress en spanning kunnen een negatief effect hebben op het bevruchtings- en innestelingsproces. Tijdens de zwangerschap kunnen lichamelijke veranderingen zorgen dat werk opeens veel zwaarder is of zelfs gevaarlijk zijn bij uitvoer. Na de zwangerschap en het verlof terugkeren naar werk is een hele omschakeling waarbij blijkt dat werk en privé eigenlijk niet goed te scheiden zijn. Al deze factoren leiden tot sneller uitval bij werk, ziekteverzuim, minder productiviteit en een mindere mentale gezondheid. Hier zit niemand op te wachten, maar is wel de realiteit in veel gevallen.

In het PATH project hebben we ook een werkgeversdeel. Hier wordt voor de werkgever uitgelegd hoe deze processen van invloed kunnen zijn op het functioneren van een werknemer, maar ook hoe een leidinggevende hier een positieve bijdrage aan kan leveren om zo min mogelijk uitval en zo veel mogelijk goede terugkeer naar werk te kunnen bewerkstelligen. Met een heel duidelijke uitleg wordt er tijdens de e-learning aan allerlei aspecten van het leidinggeven aan mensen die een nieuw gezin vormen aandacht besteedt. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vele rapporten worden de rechten en plichten van werkgevers en werknemers weergegeven, maar vooral ook hoe er op een prettige manier in samenwerking met elkaar een goede mentale gezondheid, meer betrokkenheid bij werk en minder ziekteverzuim kan worden bewerkstelligd. In PATH zijn ook een aantal tools ontwikkeld die de leidinggevende/werkgever kunnen helpen in het ondersteunen van de werknemer, waarbij ook de werkgever uiteindelijk meer profiteert.
Deze e-learning is gratis te volgen. Het kost alleen tijd. In totaal is het 1 volle dag aan kennis die tijdens de e-learning kan worden opgedaan. Dit hoeft echter niet in 1 dag te worden afgerond. Het kan ook in delen worden doorlopen. Aan de e-learning zit een praktijkdeel gekoppeld. Wat er tijdens de e-learning wordt geleerd op theoretisch niveau, kan tijdens de praktijkdag in praktijk worden geoefend. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze training voor leidinggevenden/werkgevers, dan kun je je opgeven via het volgende emailadres: pathwerkgevers@gmail.com

Informatie is te vinden op www.path-perinatal.eu/nl of mail naar: WagemakerJ@Maasstadziekenhuis.nl

Page

V0.02

Skip to content