Stigma

Stigma is een vooroordeel; je denkt of handelt vanuit je eigen ideeën, zonder rekening te houden met de andere persoon, omstandigheden of situatie. Zonder dat mensen het door hebben, kan iedereen stigmatiseren.


Dat hoeft niet alleen met de manier waarop je iets zegt. Het kan ook een handeling zijn die onbedoeld is.

Je gaat bijvoorbeeld harder of anders praten tegen iemand die in een rolstoel zit. Vaak zijn het ideeën of handelingen die door veel mensen als een ‘waarheid’ worden gezien. ‘Dat als je een baby hebt dat je dan zo gelukkig bent en op een roze wolk zit’.

Helaas klopt dit niet altijd. De wolk is kleurrijk; je baby huilt veel of je bent heel erg moe en slapen lukt niet. Als je dan zegt dat je moe bent zeggen anderen dat het ‘wel mee valt’, ‘gaat wel weer over’ en ‘geniet er maar gewoon van’.


Genieten is heel lastig als je moe bent of wanneer jij je zorgen maakt. Als je hier dan niet over kunt praten, en mensen niet echt luisteren, dan praat je er niet meer over. Je houdt het voor jezelf. Je hoofd is vol en dat kan er voor zorgen dat je nog minder geniet van je baby. Je gaat misschien zelfs twijfelen of je een goede ouder bent omdat jij er toch minder van lijkt te genieten dan andere mensen.


Dit geeft stress en veel onplezierige gevoelens. Als deze blijven bestaan, kan dit leiden tot mentale gezondheidsproblemen.

Stigma vindt veel en op verschillende manieren plaats in de maatschappij. Veelal komt dit doordat mensen niet goed nadenken of luisteren. Het is niet negatief bedoeld. Het komt vaak voort uit onwetendheid. Met dit PATH-project willen we mensen meer kennis geven over wat stigma is, en hoe dit kan leiden tot problemen.

Als jij als ouder problemen hebt en je hebt het idee dat je hier niet over kunt praten, je wilt hier informatie over of je wilt spreken met mensen die hetzelfde ervaren, dan kun je contact opnemen met hulporganisaties als Stichting Zelfbewustzwanger de patiëntenorganisatie voor zwangeren, hun partner en jonge ouders.

Wanneer je mentale klachten ervaart, kan je terecht bij de Stichting Me Mam, een ervaringscentrum voor psychische klachten rondom zwangerschap. Ook kun je contact opnemen met je huisarts, verloskundige of gynaecoloog.


Op deze website staat ook een documentaire over stigma, gemaakt door Karin den Oudsten, directeur van Stichting Me Mam.

waf

Vóór de zwangerschap

Skip to content