Alcohol- en drugsgebruik

Alcohol- en drugsgebruik


Als gevaarlijk drugs- of alcoholmisbruik wordt vastgesteld tijdens de zwangerschap of de postnatale periode:

 • Verwijs de vrouw door of bied korte interventies en informatie aan over zelfhulpgroepen voor drugsmisbruik.

 • Bied een screening en korte interventies aan voor schadelijke drink- en alcoholafhankelijkheid.

Schadelijk of afhankelijk drugs- of alcoholmisbruik


Als schadelijk of afhankelijk drugs- of alcoholmisbruik wordt vastgesteld tijdens de zwangerschap of de postnatale periode:

 • Verwijs de vrouw naar een gespecialiseerde dienst voor middelenmisbruik voor advies en behandeling.

 • Bied begeleiding aan bij de alcoholontwenning in samenwerking met de gespecialiseerde mentale gezondheidszorg (bij voorkeur in een klinische setting).

 • Werk samen met de vrouw en moedig een vrouw die geen hulp bij alcoholontwenning wil aan om haar te helpen haar alcoholgebruik te verminderen.

Opioïden


Bied aan zwangere vrouwen die afhankelijk zijn van opioïden een ontwenningstraject aan in samenwerking met gespecialiseerde diensten voor mentale gezondheidszorg en middelenmisbruik.

 • Na afloop van het ontwenningstraject de vrouw nauwlettend volgen.

 • Werk samen met een vrouw die geen ontwenningstraject wil om haar te helpen haar opioïdeninname te verminderen.

 • Erken het risico van onbedoelde overdosering bij vrouwen die tijdens de zwangerschap stoppen met het gebruik van drugs of deze verminderen, maar na de bevalling opnieuw beginnen met misbruiken.

Misbruik tijdens de zwangerschap


Als er tijdens de zwangerschap alcohol- of drugsmisbruik is geweest, bied dan na de bevalling behandeling en ondersteuning aan zowel de vrouw als de baby, inclusief:

 • Een volledige neonatale beoordeling van eventuele aangeboren afwijkingen of het neonatale aanpassingssyndroom.

 • Voortzetting van psychologische behandeling en ondersteuning van de vrouw.

 • Houd zicht op de baby.

single-professional-s v1

Tijdens de zwangerschap

Skip to content