Huiselijk geweld en perinatale mentale gezondheid

Huiselijk geweld is geweld of misbruik (psychisch, fysiek, seksueel, financieel of emotioneel) dat door iemand uit de huislijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging. Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer (Handelingsprotocol, 2021).

Huiselijk geweld kan beginnen of toenemen in ernst of frequentie tijdens de zwangerschap. Het kan in verband worden gebracht met depressie, angst, een laag zelfbeeld en posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij vrouwen in de perinatale periode. Het kan het risico op een laag geboortegewicht, vroeggeboorte en foetaal verlies verhogen. Kinderen die getuige zijn van of ervaring hebben met huiselijk geweld kunnen gedrags- en psychische problemen vertonen: 40% van hen is ook slachtoffer van huiselijk geweld.

Waarborgprincipes liggen ten grondslag aan het werk van alle zorgprofessionals die zorgen voor vrouwen en hun families in de perinatale periode. Getraind personeel op het gebied van prenatale, postnatale, reproductieve zorg, sociale gezondheid, alcohol- of drugsmisbruik, mentale gezondheid, moeten routinematig informeren bij vrouwen die van deze organisaties gebruik maken of ze huiselijk geweld hebben meegemaakt.

Hulpbronnen voor huiselijk geweld:


Hier zijn een aantal bronnen voor huiselijk geweld:


Veilig thuis
veiligthuis.nl
Tel: 0800-2000


Bij een vermoeden van huiselijk geweld
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl


Huiselijk geweld rijksoverheid
www.huiselijkgeweld.nl


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

single-professional-s v1

Ná de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap

Skip to content