Economische kosten

De kosten van het niet effectief behandelen van perinatale psychische aandoeningen zijn aanzienlijk.


Onbehandelde perinatale psychische aandoeningen hebben een breed scala aan effecten op de mentale en fysieke gezondheid van vrouwen, hun kinderen, partners en anderen in hun sociale netwerk. Dit betekent dat onvoldoende ondersteuning een groot probleem is voor de volksgezondheid.

Onbehandelde perinatale psychische aandoeningen zijn ook één van de belangrijkste doodsoorzaken voor vrouwen, zowel tijdens de zwangerschap als in het jaar na de geboorte.

De kosten van niet-gediagnosticeerde of onbehandelde perinatale mentale gezondheidsproblemen omvatten:

Vermijdbaar lijden

Perinatale mentale gezondheidsproblemen kunnen zorgen voor isolatie van de moeder en angsten.

Schade aan gezinnen

Merinatale mentale gezondheidsproblemen kunnen over een lange periode effect hebben op het zelfvertrouwen van de vrouw, maar ook op de kwaliteit van de relatie met haar partner of andere familieleden.

Impact op kinderen

Perinatale mentale gezondheidsproblemen kunnen een effect hebben op de interactie tussen moeder en kind. Als de moeder zich langdurig afsluit of emotioneel niet beschikbaar is voor het kind, kan dit een direct negatief effect hebben op de hele ontwikkeling van het kind.

Dood of ernstig letsel

Ernstige mentale gezondheidsproblemen kunnen levensbedreigend zijn. Zelfmoord is de meest voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen in de kraamtijd.

Economische kosten

De economische kosten voor de maatschappij voor het niet effectief behandelen van perinatale mentale gezondheidsproblemen zijn vele malen hoger dan adequate zorg bieden op moment dat de problemen beginnen. Uitgerekend is dat de uiteindelijke kosten in de honderden-miljoenen komen waarvan het grootste deel, zo’n drie kwart, gerelateerd is aan behandeling van het kind.

Als perinatale mentale gezondheidsproblemen snel en effectief wordt geïdentificeerd en behandeld, kunnen de economische kosten en de toenemende gezondheidsproblemen worden vermeden.

De kosten van het ondernemen van actie


In Engeland heeft in 2014 een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar de kosten van mentale gezondheidsproblematiek rondom zwangerschap en geboorte. Ook is er onderzocht hoeveel het kost als er direct de juiste behandeling wordt gegeven. De omstandigheden rondom kosten en zorg in Engeland zijn vergelijkbaar met Nederland. In de onderstaande link is het rapport te lezen.

single-professional-s v1

Ná de zwangerschap

Skip to content