LGBTI + oudergezinnen

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en/of transgenders hebben statistisch gezien meer kans op psychische problemen zoals depressie, zelfmoordgedachten, zelfbeschadiging en alcohol- en middelenmisbruik. Dit kan worden toegeschreven aan een reeks factoren, waaronder discriminatie, haatmisdrijven, ongelijkheden, isolatie, homofobie, transfobie en andere negatieve ervaringen.


De heteroseksuele/cis-normatieve vooroordelen, in zowel de mentale als de lichamelijke gezondheidszorg, kunnen ertoe leiden dat de LGBTI +-gemeenschap zich niet gesteund en gediscrimineerd voelt. Aannames over het geslacht van een partner of hun opties om ouder te worden, kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat leden van de LGBTI +-gemeenschap herhaaldelijk hun identiteit bekend moeten maken en uitleggen aan professionals. De persoon kan bang zijn om beoordeeld of verkeerd begrepen te worden door de betrokken zorgprofessional.


Bovendien hebben professionals mogelijk geen training gehad in LGBTI +-kwesties of missen ze het vertrouwen om deze gesprekken te voeren. Dit kan ertoe leiden dat medisch advies achterwege blijft of dat veiligheidskwesties over het hoofd worden gezien, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld.


LGBTI+-gezinnen lopen een groter risico op perinatale psychische aandoeningen. Het is essentieel dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg beter toegerust zijn om de behoeften van de LGBTI+-gezinnen te herkennen, beoordelen, hen door te verwijzen of de juiste zorg aan te bieden. Het is belangrijk dat professionals constant meelevend en empathisch blijven.


Support organisaties


LGBT Aslym support www.lgbtasylumsupport.nl


COC – de grootste pleitbezorger voor LGBTI-rechten in Nederland die steun biedt aan alle homoseksuelen die hier leven. www.coc.nl


IHLIA – IHLIA is een internationale bibliotheek, archief, informatie- en documentatiecentrum op het gebied van homoseksualiteit en seksuele diversiteit. www.ihlia.nl


Stichting Love Exiles de Stichting Love Exiles informeert belangstellenden over zaken rond immigratie van paren van hetzelfde geslacht en probeert hen hierbij de helpen. www.loveexiles.org


Politie Amsterdam – De Amsterdamse politie heeft een afdeling ‘Roze in Blauw’. Zij bieden een luisterend oor, verwijzen door, bemiddelen en ondersteunen hen die melding of aangifte willen doen van LHBT-gerelateerde incidenten. www.politie.nl/themas/roze-in-blauw.html


Bureau Buiting – Coaching en workshops voor roze ouders (Rita Buiting) www.bureaubuiting.nl


Durf – Bevordert de kwaliteit en deskundigheid van professionals die werken met en voor regenbooggezinnen. www.druf.online.nl


Lang en Gelukkig – Hulpverlening aan Roze Gezinnen. www.langengelukkig.org


Orpheus – Website van Orpheus, landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties. www.orpheushulpverlening.nl

single-professional-s v1

Ná de zwangerschap

Skip to content