Invloed op de ontwikkeling van het kind

De emotionele toestand van de moeder, tijdens de zwangerschap en in de vroege postnatale periode, kan een langdurig effect hebben op haar kind.


Een onderzoek door Monk et al. (2008) heeft de verbanden aangetoond tussen angst bij de moeder en foetaal gedrag en hartslag. Wanneer zwangere vrouwen een hoofdrekensom en de stroop-test deden, ging in de angstige groep de foetale hartslag omhoog.


Volgens de ALSPAC-studie (The Avon Longitudinal Study of Parents and Children) kan stress van de moeder de in-utero cortisolspiegels bij foetussen verhogen. Dit wordt geassocieerd met verminderde aandacht en verhoogde angst bij kinderen.


Volgens een onderzoek van Bergman et al. (2010) kunnen sensitieve moeders de cortisolspiegels bij de foetus helpen verlagen en de cognitieve ontwikkeling bevorderen.

Prenatale stress wordt geassocieerd met een verhoogd risico bij het kind op de volgende gebieden:

  • Angst en depressie

  • Gedragsproblemen – ADHD, gedragsstoornis

  • Verminderde cognitieve ontwikkeling

  • Slaapproblemen bij zuigelingen

  • Moeilijker temperament van de baby

  • Slachtofferschap in de kindertijd

  • Schizofrenie

  • Autisme

single-professional-s v1

Ná de zwangerschap

Skip to content